Gertrude och Ivar Philiphsons stiftelse

Stöttar initiativ som gör det möjligt för ungdomar och unga vuxna att bidra till ett demokratiskt och inkluderande samhälle präglat av öppenhet, tolerans och mångfald.

Ger bidrag för att främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka.