För frågor angående stiftelsen i allmänhet, bidragsgivning eller ansökan